OVER JITS BAKKER

Renaissance-idealen


Jits Bakker kende de klassieken. Sterker nog: hij koesterde hen in zijn werk. De beeldend kunstenaar uit de Bilt refereerde niet alleen met regelmaat aan de klassieke mythologie, in zijn levensvisie en werkwijze huldigde hij ook daadwerkelijk de renaissance-idealen die geïnspireerd zijn op de oudheid.


BIOGRAFIE

Het Levenswerk


Jits Bakker was beeldend kunstenaar en heeft internationaal faam verworven met zijn kunst. Het was zijn missie om zijn grote en veelzijdige talent in dienst te stellen van de kunst. Hij heeft een groot oeuvre nagelaten, met als doel dit levenswerk ter beschikking te stellen aan de gemeenschap.

De Stichting Jits Bakker Collectie


De Stichting zorgt voor het toegankelijk maken van de collectie voor het publiek en het in stand houden van de kunstwerken.NIEUWS

INTERVIEW VRIJWILLIGER

'Kunst om te koesteren'


Vrijwilligers zijn van essentieel belang voor de Stichting Jits Bakker Collectie. Het atelier, de beeldentuin en het beeldenpark vergen al de nodige aandacht, laat staan de grote hoeveelheden kunstwerken in binnen- en buitenland. Daarnaast kunnen zelfs de meest betrokken personen bij Jits’ leven nog dagelijks verrast worden door de ontdekking van nieuwe werken.

Ditmaal brengen wij graag een bijzondere vrijwilliger van de Stichting Jits Bakker Collectie onder uw aandacht. Theo van Berkel, 62 jaar, brengt al geruime tijd het werk van Bakker in kaart. Vaak met verrassend resultaat. Theo is dialyseverpleegkundige in het UMC Utrecht, en fotografeert veel tijdens fietstochten. Zijn onderwerpen zijn o.a. boerderijen, gebouwen, landschappen en molens. En inmiddels ook veelvuldig het werk van Jits Bakker.


Lessen over Jits Bakker


”Dáár woonde Jits Bakker, en hier staat zijn atelier. Elke ochtend stapte hij fluitend de deur uit, om na een paar stappen in zijn werkruimte te arriveren.” Ignaas de Jong vertelt een groepje ademloos luisterende leerlingen uit groep 7 van de Michaëlschool over het leven van de beroemde kunstenaar Jits Bakker.


Een inspirerende kunstles


Leerlingen van basisscholen uit de gemeente De Bilt krijgen ‘kunstles’ in en rond het atelier van de twee jaar geleden overleden en internationaal bekende beeldend kunstenaar Jits Bakker. Van Bakker staan en hangen over de hele wereld kunstwerken. Hij woonde en werkte het grootste deel van zijn leven in De Bilt.


Teleurstelling in Renkum


Teleurstelling in Renkum; de komst van 30 beelden van kunstenaar Jits Bakker naar Renkum is van de baan. De beelden van de overleden kunstenaar blijven op landgoed Beerschoten in De Bilt. Provinciale Staten van Utrecht stemden in met dat voorstel van gedeputeerde Pennarts.


IOC-prijs uitgereikt


Bij het NOS│NOC*NSF Sportgala ontvangen winnaars de Jaap Eden Award. Deze bronzen sculptuur is ontworpen en gemaakt door Jits Bakker. De kunstenaar is dit jaar op 5 juni op 76-jarige leeftijd overleden. NOC*NSF heeft Jits Bakker voorgedragen voor de IOC Sport and Art Award.

Stichting Jits Bakker Collectie

Post- en bezoekadres
De Holle Bilt 16-18
3732 HM De Bilt
KvK nummer: 62967215
Bankrekening: NL73 RABO 0304 8138 69

RSIN: 855032728

Contact met de Stichting


E-mail: info@jitsbakkercollectie.com
Tel.: +31 (0)30 2202378

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief


© 2018 Stichting Jits Bakker Collectie