20060201 De Bilt:Jits Bakker in zijn beeldentuin (FOTO GPD/HARMEN DE JONG).

| 0