logo van de stichting Jits Bakker Collectie

Jits Bakker


Artistieke Veelzijdigheid
HOMO UNIVERSALE

De klassieken


Jits Bakker kende de klassieken. Sterker nog: hij koesterde hen in zijn werk. De beeldend kunstenaar uit de Bilt refereerde niet alleen met regelmaat aan de klassieke mythologie, in zijn levensvisie en werkwijze huldigde hij ook daadwerkelijk de renaissance-idealen die geïnspireerd zijn op de oudheid.Nadruk op de BeeldhouwkunstIn talloze publicaties die tot nu toe over zijn werk verschenen, is de nadruk gelegd op de beeldhouwkunst van Jits Bakker. Hoewel de beoefening van die beeldende discipline een hoofdbestanddeel vormt in het oeuvre van de kunstenaar die in 1937 in Renkum werd geboren, wordt zijn artistieke veelzijdigheid ernstig tekort gedaan wanneer zijn andere capaciteiten onbelicht blijven.

DE KUNST

Van Schilder tot Sieradenmaker


Ook als schilder, tekenaar, aquarellist, glaskunstenaar, graficus en maker van sieraden bezat hij onmiskenbare kwaliteiten. Aan de resultaten die hij binnen die disciplines heeft bereikt, wordt doorgaans weinig aandacht geschonken. Dat is de tol die de kunstenaar moet betalen voor de internationale bekendheid die hij als beeldhouwer had verworven.


De impressionistische traditie

Eigenlijk is het vreemd dat de andere aspecten van zijn kunstenaarschap altijd enigszins onderbelicht zijn gebleven. Jits startte zijn artistieke carrière immers met het vol overgave beoefenen van de schilderkunst. Aanvankelijk werkte hij voornamelijk in het verlengde van de impressionistische traditie, maar in de loop der jaren groeide hij steeds nadrukkelijker uit tot een rasechte expressionist. En binnen die stroming ontwikkelde hij zich in de richting van het fauvisme.


Jits Bakker is naast beeldhouwer, tekenaar, aquarellist, glaskunstenaar, graficus en maker van sieraden altijd in hart en nieren schilder gebleven.
FAUVISME

Onvervalste pleinairist


Hoewel zijn beelden een ongekend hoge vlucht hebben genomen, is Jits Bakker ook in hart en nieren schilder gebleven. Een indrukwekkende hoeveelheid schetsen, aquarellen en schilderijen getuigen daarvan. Portretten, figuurstudies en vooral landschappen genoten zijn voorliefde. Jits was in zekere zin een onvervalste pleinairist. Hij schilderde veel en graag in de buitenlucht waar lichtval, atmosfeer en kleur direct vertaald werden in krachtige, sprekende stemmingen.


De waarneembare werkelijkheidOp die momenten schilderde hij het landschap zoals hij het beleefde. De waarneembare werkelijkheid was een vast uitgangspunt, maar de dichterlijke-vrijheden die de kunstenaar zich permitteerde, hebben oorspronkelijke schilderkunst opgeleverd waarin persoonlijke emoties en ervaringen zijn gevangen in herkenbare beelden met een authentieke zeggingskracht en een picturale lading die aansluit bij de gedrevenheid van de maker.GLASMOZAIKEN

Kleurrijke dimensies


In 1962 maakte Jits Bakker zijn eerste glasmozaïeken en tot zijn overlijden aan toe maakte hij gretig gebruik van de mogelijkheden om zich artistiek uit te drukken in de kleurrijke, transparante materie die een extra dimensie aan het beeldend vermogen van de kunstenaar gaf door de bijzondere licht- en kleureffecten. Jits beheerste ook die discipline tot in de vingertoppen en hield de uitvoering van de glazen panelen volledig in eigen hand.

Jits omarmde het renaissanceprincipe dat de mens op deze aarde is gekomen om zich zo veelzijdig mogelijk te ontwikkelen.
ZILVERSMID EN GRAFICUS

Miniatuurbeelden


Met de bescheidenheid die hem sierde, manifesteerde omnivoor Bakker zich ook als zilversmid. Zelf zag hij zijn sieraden als miniatuurbeelden die alle kenmerken bezitten van autonome beeldhouwkunst.


Grafische technieken

En alsof de opsomming nog niet lang genoeg is, moet tot slot nog worden gememoreerd dat Jits Bakker zich ook met enige regelmaat bezighield met de beoefening van grafische technieken. Meer bewijsmateriaal is overbodig: de kunstenaar nam geen genoegen met de beperkingen van één discipline en koos bij voorkeur voor universele thematiek en herkenbare, tijdloze beeldtaal. Hij omarmde het renaissanceprincipe dat de mens op deze aarde is gekomen om zich zo veelzijdig mogelijk te ontwikkelen. De universele mens in hem kwam op allerlei manieren naar buiten. In thematiek, materiaalbeheersing, vakmanschap en beeldtaal liet hij zich kennen als een allrounder die geen genoegen nam met halve waarheden, halve maatregelen of halve oplossingen.


Hij was een doener en een vorser; een man die alles onderzocht en het goede behield; iemand die voor zichzelf tot de slotsom gekomen was dat het leven waardevol is in uitersten en niet in behoudzucht en middelmaat.ShareHOMO UNIVERSALE

Nieuwe terreinen


Vanuit die grondgedachte ging de homo universale voortdurend op onderzoek uit. Hij exploreerde en exploiteerde nieuwe terreinen en ging avontuurlijke uitdagingen aan die het lichaam gezond en de geest levendig hielden. Die instelling leverde hem de energie op die nodig is voor een optimale alzijdige ontwikkeling. Zo schepte Jits Bakker voor zichzelf de ultieme condities voor een kunstenaarschap dat van geen beperkingen wil weten. In een tijdgewricht waar denken in hokjes en leven volgens specialisatieprincipes tot wet zijn verheven, ontmoette zo'n levenshouding ten onrechte onbegrip en misverstand.


Stichting Jits Bakker Collectie

Post- en bezoekadres
De Holle Bilt 16-18
3732 HM De Bilt
KvK nummer: 62967215
Bankrekening: NL73 RABO 0304 8138 69
RSIN: 855032728

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Contact met de Stichting


E-mail: info@jitsbakkercollectie.com
Tel.: +31 (0)6 30007368

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief


© Stichting Jits Bakker Collectie